ชื่อหัวหน้าครัวเรือน ที่อยู่ ค่าดัชนี 5 มิติ พิกัดบ้าน จำนวนมิติ MPI ที่ตก จำนวนคนจนผู้ถือบัตรสวัสดิการ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน
ท่านยังไม่ได้ "ค้นหา" ข้อมูล กรุณาเลือกเงื่อนไขเพื่อทำการค้นหาข้อมูล
ปชช. ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ ฐานข้อมูล
ท่านยังไม่ได้ "ค้นหา" ข้อมูล กรุณาเลือกเงื่อนไขเพื่อทำการค้นหาข้อมูล
ปชช. ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ ฐานข้อมูล
ท่านยังไม่ได้ "ค้นหา" ข้อมูล กรุณาเลือกเงื่อนไขเพื่อทำการค้นหาข้อมูล
ปชช. ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่
ท่านยังไม่ได้ "ค้นหา" ข้อมูล กรุณาเลือกเงื่อนไขเพื่อทำการค้นหาข้อมูล